Voor ouders

Phylo biedt iets unieks. Wij willen jullie als ouders ontlasten door gespecialiseerde oppas en begeleiding te bieden aan kinderen die extra ondersteuning en aandacht kunnen gebruiken. Bij jullie kind(eren) kan er sprake zijn van uiteenlopende psychische- of psychosociale problematiek. Vaak is er ook een classificatie zoals autismespectrumstoornis of ADHD bekend. Hoewel een classificatie helpend kan zijn en zelfs (helaas) noodzakelijk is om hulp te krijgen, vinden wij het van groot belang om maatwerk te verrichten en naar jullie kind als individu en bijbehorend karakter en gedrag te kijken. Jullie zijn mogelijk bij ons terecht gekomen, omdat een buurmeisje/-jongen of reguliere naschoolse opvang niet mogelijk of toereikend is. Of jullie kind kan door omstandigheden niet naar school of heeft extra begeleiding nodig bij zelfstandigheid, het reguleren van emoties en/of het aanleren van sociale vaardigheden.


Door het inzetten van flexibele studenten met pedagogische achtergrond proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie hulpvraag en de mogelijkheden en behoeften van jullie kind(eren). Wij vinden het belangrijk om met kleine, positief geformuleerde doelen te werken. Ook geloven wij in een positieve aanpak en geven wij aandacht aan de krachten van een kind en wat er goed gaat. De nadruk ligt op gewenst gedrag en ongewenst gedrag wordt niet bestraft, maar indien nodig begrensd. Verder kijken wij ook naar de functie van het ongewenste gedrag. Wat maakt dat een kind zich zo gedraagt? Wat levert het hem of haar op? Wij zien grote waarde in onze pedagogische achtergrond, echter zijn jullie als ouders, de echte experts van jullie kind(eren).

Werkwijze

Aanmelding

Na uw aanmelding via de website, nemen wij binnen enkele dagen contact op voor het inplannen van een screeningsgesprek om te onderzoeken of uw hulpvraag aansluit bij de zorg die Phylo biedt.

Intakegesprek

Vervolgens vindt er een telefonische intakegesprek met een gezinscoördinator plaats. Op basis van dit gesprek zoeken wij een geschikte specialist voor uw gezin.

Kennismaking

U maakt vrijblijvend kennis met de specialist. Bij een positieve kennismaking kan er worden gestart. De eerste weken staan in het teken van het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Plan en evaluatie

Op basis van uw hulpvraag en de observaties van de specialist, wordt er een plan van aanpak met (globale) doelen gemaakt. Dit plan wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd.

Regie bij ouders

Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij jullie hulpvraag en behoeften. Als ouder krijg je een ouder-inlog van Zilliz, zodat je altijd inzage hebt in de verslagen en rapportages van de specialist. Meedenken met het beleid van Phylo? Ga bij de medezeggenschapsraad! Daarnaast sturen wij ouders jaarlijks een tevredenheidsvragenlijst, om onze dienst te blijven verbeteren.

Veel gestelde vragen

 • In welke regio's werken jullie?
  Wij werken voornamelijk in de regio's Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. Daarnaast zijn wij begonnen in Culemborg. Wij hebben een maatwerkovereenkomst met de gemeente.

 • Hoe lang duurt het voordat een specialist kan starten?
  Als de financiering rond is en de overeenkomst is getekend, kan er soms per direct gestart worden. Echter kan de zoektocht ook enkele maanden duren. Hoe snel een specialist kan starten is afhankelijk van uw woonplaats en het aantal specialisten die wij in uw regio hebben werken. In Utrecht hebben wij de meeste specialisten werken en vinden wij doorgaans vlot een specialist. In Amersfoort krijgen wij momenteel de meeste aanmeldingen, maar hier hebben wij maar een beperkt aantal specialisten werken, waardoor de wachttijd langer duurt. Daarnaast vinden wij doorgaans sneller een specialist voor 1 dag, dan voor meerdere dagen.

 • Ik heb PGB of WLZ voor één kind, passen jullie ook op mijn andere kinderen op?
  Ja, maar uiteraard wel onder een aantal voorwaarden. Tijdens het oppassen of begeleiden kan er aan de doelen worden gewerkt.

 • Wanneer nemen jullie een gezin niet aan?
  Als de problematiek te complex is; uw woonplaats buiten ons werkgebied ligt; er sprake is van agressie, waardoor de veiligheid van de specialist en het kind niet gewaarborgd kan worden; als ouders een bemiddelingsbureau zoeken en geen plan van aanpak wensen vanuit Phylo.

Jullie specialist

 • Volgt een HBO of WO opleiding met pedagogische achtergrond

 • Schrijft elke keer een korte rapportage

 • Krijgt een inwerktraining, een online handboek, individuele coaching en toegang tot maandelijkse thema trainingen en intervisiebijeenkomsten

 • Heeft een VOG

Ontevreden over onze werkwijze?

Vanuit Phylo proberen wij zorgvuldig te werk te gaan en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Desalniettemin blijft het mogelijk dat zaken niet gaat zoals je als ouder of specialist wenst. Zoals beschreven staat in de handboeken voor ouders en specialisten, is ons advies om in de eerste plaats, contact opnemen met jullie gezinscoördinator. Als jullie er helaas samen niet uit kunnen komen, kan je contact opnemen met Sophie Goderie, de manager van Phylo. (s.goderie@phylo.nl; 06 - 14 81 12 46). Bijgaand treft u onze klachtenregeling.

Klachtenregeling Phylo - 2021-2022