Over ons

Phylo spreek je uit als fielo. Het is een zelfbedachte naam die men kan associëren met het Griekse woord φιλος, wat vriend betekent.

Phylo is in 2013 opgericht door Chantal Vermaire. Door jaren als oppasser en begeleider te hebben gewerkt bij meerdere gezinnen, kwam zij er al snel achter hoe belangrijk het is om ouders thuis te ondersteunen. Met name als er bij de kinderen sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. Zij heeft op verschillende fora aan ouders gevraagd, waar zij behoefte aan hadden. Hieruit bleek dat een buurmeisje of een nichtje, vaak niet in staat bleek om op hun kinderen te passen. Ouders misten iets op de markt: thuis ontlast worden door een begeleider, die kennis en kunde heeft van hun kind, de combinatie tussen begeleiding en oppas.

Om dan maar op 25 jarige leeftijd een onderneming te starten, kwam niet geheel uit de lucht vallen. Haar man, Jaap Vermaire, zelf erg ondernemend, heeft haar vanaf het begin af aan gestimuleerd om het gewoon maar te doen! Door doen en durven, het te leren. Daarnaast kon hij als ontwikkelaar de website en systemen opzetten. Een top team, want Phylo is nog volop aan het groeien! Voornamelijk in kwaliteit, want 2021 stond in het teken van het behalen van het HKZ-certificaat Zorg en Welzijn! In 2022 zullen wij naast nog meer kwaliteitsverbeteringen, ook inzetten op groei van het aantal gezinnen! Dit doen wij met een klein, hecht en betrokkenteam. Hieronder stellen wij ons voor.

Het Phylo-team

Priscilla

Manager en gezinscoördinator

In mijn loopbaan als sociaal pedagogisch hulpverlener heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met een beperking en bijkomende problematieken binnen een orthopedagogisch dagcentrum. Mijn recent gevolgde post-hbo opleiding ‘specialist jonge kind’ heeft mijn kennis over deze doelgroep nog verder vergroot. Met mijn kennis en ervaring was ik op zoek naar een nieuwe leuke uitdaging, deze heb ik gevonden binnen Phylo.

Een kind een positieve dag laten beleven, laten geloven in zijn zichzelf en laten bloeien is waar ik voor ga.

Ivy

Gezinscoördinator

Ik zocht een plek om mijn kennis van de opleiding Klinische/Kind en Jeugd Psychologie en eigen ervaringen in te zetten om mensen te kunnen ondersteunen, en daarom heb ik de kans die Phylo mij gaf met beiden handen aangepakt. Verder studeer ik op dit moment nog hard door met als einddoel klinisch psychotherapeut. In mijn vrije tijd houd ik me ook bezig met groei en zorg: ik heb 46 plantjes en 2 katten en ik vind het heerlijk om voor veel mensen te koken.

Ik houd van aanpakken en doorpakken, een luisterend oor zijn en problemen oplossen en mensen hun eigen kracht te zetten. Ik probeer met een positieve bril naar de wereld te kijken. Daarom doe ik nu met veel plezier mijn werk als gezinscoördinator!

Merve

Gezinscoördinator

Dankzij mijn studie, sociaal pedagogische hulpverlening, heb ik ervaring mogen opdoen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs.


Op dit moment doe ik de master orthopedagogiek. Ik geloof echt in een leven lang leren.


Verder ben ik een creatieve duizendpoot en een persoon met veel empathie. Ik heb een hart voor inclusie en een oog voor mogelijkheden. Hierdoor ben ik volledig toegerust om kinderen, jongeren en ouders te mogen ondersteunen bij Phylo!

Marco
Financieel administratief medewerker

"Op dit moment volg ik een studie ondernemerschap. Mijn werk bij Phylo, sluit ideaal aan bij mijn opleiding en geeft mij goede handvatten om mij zelf te ontwikkelen voor het starten van mijn eigen bedrijf. Ik vind het belangrijk om ergens te werken waar je een verschil kan maken. Naast Phylo werk in de horeca."

Chantal
Directeur

In 2013 heb ik Phylo opgericht. Ik ben als gezinscoördinator begonnen, maar momenteel besteed ik drie dagen per week met het aansturen van het team, ondernemen en het verbeteren van onze kwaliteit. Ik heb jarenlang als oppas, begeleider en coach gewerkt bij verschillende organisaties. Sinds ik moeder ben, besef ik mij nog meer hoe belangrijk het is om een goede oppas te hebben, die je kan vertrouwen met de belangrijkste personen in je leven! Naast Phylo werk ik als ZZP GZ-psycholoog.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Privacy statement

Phylo BV, gevestigd aan Oude Fabriekstraat 2 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oude Fabriekstraat 2
3812 NR Amersfoort
https://www.phylo.nl/

contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Phylo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het sollicitatieformulier of aanmeldformulier op deze website

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Phylo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Phylo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van zorgplannen

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Werknemers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Werknemers te informeren

 • Phylo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Phylo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phylo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Phylo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Phylo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Phylo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Phylo gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phylo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar c.vermaire@phylo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Phylo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Phylo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier. Phylo heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle werkstations van Phylo zijn uitgerust met encryptie, zodat de gegevens niet leesbaar zijn indien het werkstation wordt ontvreemd.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • Contracten, zorgovereenkomsten en overige documenten met vertrouwelijke informatie versturen wij middels secudoc. Hierbij maken wij gebruik van twee factor authenticatie.