Over ons

Phylo spreek je uit als fielo. Het is een zelfbedachte naam die men kan associëren met het Griekse woord φιλος, wat vriend betekent. Phylo is in 2013 opgericht door Chantal Vermaire. Door jaren als oppasser en begeleider te hebben gewerkt bij meerdere gezinnen, kwam zij er al snel achter hoe belangrijk het is om ouders thuis te ontzorgen. Met name als er bij de kinderen sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. 

Een team van gezinscoördinatoren

Bij Phylo vormen wij een hecht team van gezinscoördinatoren, toegewijd aan de ondersteuning van gezinnen en begeleiders. Samen dragen we zorg voor elke fase, van aanmelding tot het opstellen van een plan van aanpak met concrete doelen in overleg met het gezin en de begeleider. Deze collectieve aanpak minimaliseert wisselingen tussen coördinatoren en bevordert kennisdeling en samenwerking binnen ons team.

Van links naar rechts: Nikee, Priscilla en Ilona

Achter de schermen

Werken Chantal (links) en Hanneke (rechts) hard om ervoor te zorgen dat we kwaliteit van zorg leveren en dat alle processen soepel verlopen. Als directeur heeft Chantal speciale aandacht voor het HKZ keurmerk. Hanneke, onze administratief medewerker, speelt een cruciale rol in het ondersteunen van onze organisatie op het gebied van zowel de financiële administratie als de personeelszaken. 


Privacy statement

Phylo BV, gevestigd aan Oude Fabriekstraat 2 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oude Fabriekstraat 2
3812 NR Amersfoort
https://www.phylo.nl/

contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Phylo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Phylo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Phylo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Phylo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phylo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Phylo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Phylo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Phylo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Phylo gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phylo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar c.vermaire@phylo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Phylo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Phylo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier. Phylo heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: