Verwijzers

Wij maken voor elk gezin een begeleidingsplan met doelen. De begeleiders schrijven doelgerichte rapportages die inzichtelijk zijn voor ouders/verzorgers. De begeleider werkt spelenderwijs met het kind aan globale doelen, terwijl de ouders worden ontlast. Deze doelen worden zoveel mogelijk afgestemd met andere betrokken hulpverleners en structureel geëvalueerd. 

Werkgebied

Regio Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Neem gerust contact met ons op voor overige regio's.

 

Doelgroep

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben door bijvoorbeeld een psychische stoornis als ADHD of een autismespectrumstoornis of waarbij sprake is van hoogbegaafdheid of een taalachterstand. 

Doelen

Het leren reguleren van emoties en/of prikkels, het leren plannen en organiseren en het vergroten van sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. 

"Om een kind spelenderwijs te laten leren, is het een voorwaarde dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom vinden wij het belangrijk om te starten met het opbouwen van een vertrouwensband. Wij hanteren een positieve aanpak, belonen gewenst gedrag en werken met een 'groei-mindset', Verder is het bieden van structuur belangrijk, waarbij de begeleider, oprecht, duidelijk en consequent is."

De begeleiders

HKZ Zorg en Welzijn

Ons certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Dit betekent dat wij serieus werk maken van kwaliteit van zorg

Met het HKZ-certificaat zijn onze zaken intern goed op orde, waarbij de cliënt centraal staat en wij voortdurend bezig zijn met het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

HKZ is onderdeel van NEN. Elk jaar vindt er een externe audit plaats door Kiwa


Begeleiding in 6 stappen

Onze tarieven

De begeleiding kan vanuit PGB, WLZ of middels een directe maatwerkovereenkomst met de gemeente worden betaald. 

Onze tarieven:
Begeleiding A: vanaf 45,00 euro per uur 
Begeleiding B: vanaf 50,00 euro per uur