Begeleiding voor kinderen 

Ouders met kinderen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben, willen wij ontzorgen door het bieden van begeleiding. Wij zetten enthousiaste en betrokken HBO/WO studenten in met pedagogische kennis en ervaring. 


Waarom

Het is belangrijk dat elke ouder een goede balans kan vinden tussen enerzijds zorgen voor en anderzijds zelfzorg. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen en als ouders beter in hun vel zitten, doen de kinderen dat ook. Daarnaast is reguliere opvang of een BSO+ voor veel kinderen helaas niet toereikend. 

Wat

Onze begeleiders werken spelenderwijs samen met het kind thuis aan doelen op maat. Zoals het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, het leren reguleren van gevoelens en/ of het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind. 

Hoe

De begeleider hanteert een positieve aanpak, biedt structuur, handelt consequent en geeft waar nodig grenzen aan. Wij zien grote waarde in onze pedagogische achtergrond, echter blijven ouders/verzorgers, de echte experts van hun kinderen. 

Onze werkwijze 

Aanmelding 

Na aanmelding via de website, nemen wij binnen enkele dagen contact op voor het inplannen van een screeningsgesprek om te onderzoeken of de hulpvraag aansluit bij de zorg die Phylo biedt.  

Intakegesprek

Vervolgens vindt er een telefonische intakegesprek met een gezinscoördinator plaats. Op basis van dit gesprek zoeken wij een geschikte begeleider.   

Kennismaking en start

Vervolgens wordt er kennisgemaakt met de begeleider. Hierbij is de gezinscoördinator aanwezig. De eerste weken staan in het teken van het opbouwen van een vertrouwensrelatie.  

Plan en evaluatie

Er wordt in samenspraak een plan van aanpak met doelen opgesteld. Dit plan wordt elk half geëvalueerd. De begeleider schrijft na elke werkdag een korte rapportage.