Begeleiding voor ouders en kind

Wij bieden ambulante begeleiding voor ouders en kinderen. Onze ouderbegeleiding richt zich op zelfontwikkeling en het doorbreken van gezinspatronen. Samen met ouders verkennen we strategieën voor positieve verandering. Voor kinderen creëren we een veilige en stimulerende omgeving waarin ze spelenderwijs kunnen leren en groeien, terwijl we ouders ontlasten. 

Balans tussen zorg en zelfzorg: Ouders staan vaak onder immense druk om voor hun kinderen te zorgen, maar ze moeten ook tijd nemen voor zelfzorg. Door ouders te begeleiden vinden ze een betere balans, wat overbelasting voorkomt en hun welzijn verbetert, wat op zijn beurt een positieve invloed heeft op hun kinderen.

Kwaliteit van gezinsleven: Inzicht in eigen patronen helpt bij het doorbreken van disfunctionele gezinspatronen en dynamiek. Door ouders te ondersteunen bij het begrijpen van deze patronen, kunnen gezinnen gezonder functioneren en betere relaties opbouwen.

Trots en opvoedvaardigheden: Ouders die trots zijn op hun kwaliteiten en opvoedvaardigheden kunnen een positieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en de veerkracht van hun kinderen. Door ouders te helpen hun capaciteiten te erkennen en te versterken, bieden we kinderen een stevigere basis voor het omgaan met uitdagingen.

Aanvullende ondersteuning: Voor veel kinderen is reguliere opvang of een BSO+ niet voldoende. Onze begeleiding biedt een aanvullende ondersteuning die specifiek is afgestemd op de behoeften van het individuele kind, wat resulteert in een meer holistische benadering van hun ontwikkeling.

Onze werkwijze 

Aanmelding

Voor begeleiding van Phylo is een indicatie nodig van het wijk- of buurteam. Na aanmelding via de website, nemen wij binnen enkele dagen contact op

Screening

Tijdens een eerste screeningsgesprek wordt er gekeken of Phylo aansluit bij jullie hulpvraag

Opstarten begeleiding

De eerste periode staat in het teken van in kaart brengen van de gezinspatronen en het opbouwen van een goede begeleidingsrelatie

Evaluatie

Samen wordt er begeleidingsplan met doelen opgesteld. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd