Thuisbegeleiding voor kinderen

Ouders met kinderen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben, willen wij ontzorgen door het bieden van thuisbegeleiding. Wij zetten enthousiaste en betrokken HBO/WO studenten in met pedagogische kennis en ervaring.


Waarom

Het is belangrijk dat elke ouder een goede balans kan vinden tussen enerzijds zorgen voor en anderzijds zelfzorg. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen en als ouders beter in hun vel zitten, doen de kinderen dat ook. Daarnaast is reguliere opvang of een BSO+ voor veel kinderen helaas niet toereikend.

Wat

Onze begeleiders werken spelenderwijs samen met het kind thuis aan doelen op maat. Zoals het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind, het leren reguleren van gevoelens en/ of het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind.

Hoe

De begeleider hanteert een positieve aanpak, biedt structuur, handelt consequent en geeft waar nodig grenzen aan. Wij zien grote waarde in onze pedagogische achtergrond, echter blijven ouders/verzorgers, de echte experts van hun kinderen.

Onze werkwijze

Aanmelding

Na uw aanmelding via de website, nemen wij binnen enkele dagen contact op voor het inplannen van een screeningsgesprek om te onderzoeken of uw hulpvraag aansluit bij de zorg die Phylo biedt.

Intakegesprek

Vervolgens vindt er een telefonische intakegesprek met een gezinscoördinator plaats. Op basis van dit gesprek zoeken wij een geschikte begeleider voor uw gezin.

Kennismaking

U maakt vrijblijvend kennis met de begeleider. Bij een positieve kennismaking kan er worden gestart. De eerste weken staan in het teken van het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Plan en evaluatie

Op basis van uw hulpvraag en de observaties van de begeleider, wordt er een plan van aanpak met (globale) doelen gemaakt. Dit plan wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd.