Doelgroep

Kinderen die extra ondersteuning en aandacht kunnen gebruiken. Bij de kinderen kan er sprake zijn van uiteenlopende psychische- of psychosociale problematiek. Vaak is er ook een classificatie zoals autismespectrumstoornis of ADHD bekend. Hoewel een classificatie helpend kan zijn en zelfs (helaas) noodzakelijk is om hulp te krijgen, vinden wij het van groot belang om maatwerk te verrichten en naar een kind als individu en bijbehorend karakter en gedrag te kijken. Ouders komen bij ons terecht, omdat een buurmeisje/-jongen of reguliere naschoolse opvang niet mogelijk of toereikend is. Of het kind kan door omstandigheden niet naar school of heeft extra begeleiding nodig bij zelfstandigheid, het reguleren van emoties en/of het aanleren van sociale vaardigheden.

Contra indicatie

Kinderen waarbij sprake is van dusdanige (complexe) problematiek, dat een aantal uur begeleiding per week onvoldoende ondersteuning biedt. Dit zal tijdens het intakegesprek besproken worden. 

Geen bemiddelingsbureau of online-platform

Wij nemen alle oppassers en begeleiders in dienst en bieden coaching en trainingen aan. Als je als ouder/verzorger alleen een oppas of begeleider zoekt en geen hulpverleningsplan of plan van aanpak wenst, is Phylo mogelijk niet de juiste organisatie voor jullie. Wij blijven altijd als achterwacht betrokken en werken alleen met oppassers, begeleiders en gezinscoördinatoren die op ons kantoor gescreend zijn en een pedagogische achtergrond hebben.