Artikelen

 • Puberteit als een crisis in het narcisme

  Het zelfgevoel van de puber maakt een ingrijpende ontwikkeling door. Als aan volwassenen gevraagd wordt terug te denken aan hun puberteit valt vaak op, dat veel gebeurtenissen uit de periode van het elfde tot het vijftiende jaar in de vergetheid zijn geraakt. Vaak is het gevoel van onzekerheid datgene wat hen het meeste is bijgebleven. 

  Lees meer...

 • Jongens met ADHD: controle houden of loslaten?

  De relatie tussen ouders en kinderen is een van de meest intieme relaties die mensen ervaren tijdens hun leven. Ouder-kind relaties zijn belangrijk omdat zij zowel centraal staan in het leven van het kind als van de ouder. Voor het kind biedt deze relatie een van de belangrijkste omgevingen waarin zij zich kunnen ontwikkelen als individuen en leden van de maatschappij. De relatie tussen ouders en kinderen kan verstoord raken. Wat is er bekend over de relatie tussen ouders en jongens met ADHD?

  Lees meer...

 • Wat is NLD en hoe ga je er mee om?

  NLD staat voor Non-verbal Learning Disability en wordt gekenmerkt door functiestoornissen in de rechter hersenhelft. De gevolgen van deze stoornis worden dan ook het meest aangetroffen bij taken en vaardigheden die vanuit de rechterhemisfeer worden aangestuurd. 

  Lees meer...

 • Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

  Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

  Lees meer...

 • Mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen

  De oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die de kans op een gedragsstoornis duidelijk beïnvloeden. Deze factoren kunnen liggen bij het kind zelf, het gezin en de ruimere omgeving.

  Lees meer...

 • Beweging vermindert ADHD-symptomen

  Bewegen is niet alleen goed voor de algemene gezondheid, het is vooral goed voor de hersenen, en helemaal goed voor ADHD.

  Intensieve beweging verbetert de stemming en heeft voordelen op lange termijn voor het leervermogen en het geheugen.

  Bovendien vergroot beweging het concentratie vermogen, wat het tot een uitstekende behandeling voor ADHD maakt. Regelmatig bewegen bevordert de langdurige concentratie, het vermogen om alert en taakgericht te blijven.

  Lees meer...

 • Waarom hebben kinderen met ADHD vaak last van overgewicht?

  Hoewel dit in strijd lijkt te zijn met de bewegelijkheid van deze kinderen, blijken kinderen met ADHD vaak te dik te zijn. Dit heeft mogelijk te maken met dat deze kinderen last hebben van impulsiviteit, gevoelig zijn voor beloningen en moeite hebben met planning en organisatie. 

  Lees meer...

 • Tips voor woedeaanvallen bij kinderen met autisme

  Kinderen met een stoornis op het autisme spectrum (ASS) blijven vaak langer woedeaanvallen houden (tot op latere leeftijd) dan kinderen zonder ASS. Daarnaast duren de woedeaanvallen vaak langer dan bij andere kinderen. Mogelijke triggers van woede kunnen zijn:

  Lees meer...

 • Wat is MCDD?

  Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis, ofwel MCDD, is niet opgenomen in de DSM-V, maar onderzoekers zijn het er over eens dat er sprake is van een drietal stoornissen in:

  Lees meer...

 • Waarom zijn kinderen agressief?

  Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

  Lees meer...

Pagina's