Persoonsgebonden budget

Wat is een PGB?

Met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen, zoals begeleiding of gespecialiseerde oppas van Phylo. Onderstaande informatie is terug te vinden op de website van Rijksoverheid.

Bij Phylo hebben wij te maken met twee soorten PGB's:

 • PGB-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
 • PGB-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
 • PGB-Wlz

  Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan kunt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Besluit het CIZ dat u recht heeft op zorg? Dan kunt u de zorg op verschillende manieren krijgen: in een zorginstelling of thuis. Zorg thuis kan alleen als dit verantwoord is. En als de kosten daarvan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling. Zorg thuis kunt u ontvangen met een persoonsgebonden budget. Met zo’n PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier op te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het PGB een goede oplossing voor u is.

  PGB-Jeugdwet

  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener uit. De belangrijkste voorwaarden zijn:
  U moet duidelijk motiveren waarom u een PGB voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een PGB bij u past. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind. Sommige PGB-houders gebruiken het PGB om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft. Uw gemeente bepaalt welke indicatie u krijgt met betrekking tot het aantal uur (begeleiding of oppas) per week/maand/jaar en wat het uurtarief is.

  SVB

  De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Phylo wordt door de SVB uitbetaald, als er gebruik gemaakt wordt van de Jeugdwet. Op de website van de SVB vindt u stapsgewijze uitleg over het PGB. Ook kunt u op de website de zorgovereenkomst downloaden die u samen met ons moet invullen om gebruik te kunnen maken van onze begeleiding of oppas.

  Bij wie kunt terecht voor het aanvragen van een PGB?

  Elke gemeente heeft eigen afspraken en aanspreekpunten omtrent het aanvragen van een PGB. U kunt onder andere terecht bij buurtteams, sociale (wijk) teams, Centrum voor Jeugd en Gezin of het Sociaal loket.

  Handige links:

 • De Sociale Verzekeringsbank
 • Rijksoverheid
 • Zorgkantoren
 • Buurtteams Utrecht
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Utrecht
 • Sociale wijkteams Amsterdam centrum